دبیرستان پیام زهرا

payamezahra.ir

شماره ی تلفن های مدرسه

03134333299

03134332709

03134333146

شماره ی پشتیبانی مدرسه

09140415807

ادرس دقیق مدرسه

ادرس: خیابان رباط اول 

کوی استاد شهریار 

گلشن 4

دبیرستان دخترانه ی پیام زهرا

سبد خرید
Scroll to Top