دبیرستان پیام زهرا

payamezahra.ir

دبیران دوره ی اول

خانم رستاخیز

معلم:قرآن

تحصیلات:کارشناسی علوم تربیت*کارشناسی معارف اسلامی

خانم رشیدی

معلم:ریاضی

تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضیات (جبر)

خانم ذبیحی

معلم:علوم تجربی

تحصیلات: کارشناسی زیست شناسی

خانم کاکائی

معلم:ادبیات

تحصیلات: کارشناسی رشته دبیری زبان *کارشناسی ادبیات فارسی

خانم دادخواه

معلم:فرهنگ و هنر * کارو فناوری

تحصیلات: کارشناسی گرافیک و تصویرسازی

خانم معمار

معلم: مطالعات اجتماعی * تاریخ

تحصیلات: مدرک مهندسی منابع طبیعی

خانم اقارب پرست

معلم:عربی

تحصیلات: کارشناسی علوم قرآنی *کارشناسی ادبیات عرب

سبد خرید
Scroll to Top