دبیرستان پیام زهرا

payamezahra.ir

فضا ی آموزشی

 دبیرستان پیام زهرا از ابتدای تاسیس با سرمایه گذاری موسس در زمینی به مساحت 1100 متر مربع با نقشه ساختمان کاربرد آموزشی تاسیس گردید و طی سالها یا توسعه و گسترش ساختمان به امکانات آن افزوده گردیده است. این مدرسه حز اولین مدارس استان است که با کاربری آموزشی و با سرمایه گذاری شخصی ساخته شده است.

سبد خرید
Scroll to Top