دبیرستان پیام زهرا

payamezahra.ir

معرفی مدرسه

دبیرستان دخترانه ی پیام زهرا جزو اولین مدارس استان است که در سال 1371 مجوز تاسیس را دریافت کرد.
به دلیل اهمیت فضا ی آموزشی مدرسه شروع به کار در سال 1376 می باشد.
مرحوم مهندس نجفی ساختمانی با کاربرد آموزشی جهت دبیرستان پیام زهرا تاسیس نمودند.
در سال 1388 با توسعه ی ساختمان دوره ی متوسطه ی دوم راه اندازی شد.

سبد خرید
Scroll to Top