دبیرستان پیام زهرا

payamezahra.ir

مبانی تربیتی

فضا ی اموزشی

کادر مدرسه

زهره فرشچیان موسس و مدیر متوسطه دوم پیام زهرا
سالها پیش عشق و علاقه کمک به مردم من را به تحصیل رشته مشاوره کشاند . بخشی از دوره کارشناسی را در دانشگاه اصفهان و بخشی را در دانشگاه شهید بهشتی خواندم. کارشناسی ارشد را در دانشگاه بریچ پورت آمریکا آغاز نمودم.
سالهایی پس از تحصیل را در فعالیت های اجتماعی و خیریه مشغول بودم .

زهره فرشچیان

موسس

اینجانب اکرم ارشدی کار خود را در آموزش و پرورش از سال ۱۳۶۱ آغاز نمودم . آن سالها به علت مصادف شدن با انقلاب فرهنگی و مواجه شدن با نیاز شدید مدارس شهرستانها و روستاها به نیروی فرهنگی ، بلافاصله در مدارس روستایی به عنوان معلم و مدیر مشغول به کار شدم.
سالها در مدارس مختلف نواحی اصفهان ( راهنمایی و دبیرستان) به عنوان مدیر مشغول به خدمت بودم .

اکرم ارشدی

مدیر مدرسه

اخبار

پایان مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام برای دوره های اول و دوم دبیرستان پایان یافت.

شروع عاشورای حسینی

 آمد محرّم نبض عالم ایستاده
از حرکتش حتّی زمین هم ایستاده

ما پیرو دستور «فابک للحسین» یم
بر آفتاب دیده شبنم ایستاده

بانک سوال

سبد خرید
Scroll to Top